Oliko Hitler hyvä johtaja?

Johtaja. On hyviä, on surkeita. Kimmo Juuti pohtii johtamisen luonnetta.
Määritelmien perusteella johtaminen on rooli, joka edesauttaa tavoitteellista toimintaa ja jossa vaikutetaan toisten käyttäytymiseen, organisoitumiseen, asemaan ja viestintään. Näistä näkökulmista tarkasteltuna, oliko Hitler hyvä johtaja? Uskaltaako siihen kukaan edes julkisesti vastata?
Kyllä uskaltaa. Esim. Alexandre Havard vastaa tähän kirjassaan Virtuous Leadership. Havardin mukaan Hitler oli surkea johtaja, jonka työn tulokset eivät olleet pysyviä (kenenkään toivomalla tavalla). via Oliko Hitler hyvä johtaja? « kjuuti.