Suomalainen johtaminen käy kaupaksi ulkomaille?

Kauppalehti kirjoittaa suomalaisen johtamisen myynnistä.
Suomalaista johtamiskulttuuria on arvosteltu ehkä turhaan, sillä se saattaakin olla liiketoiminnassa vahvuus. Kotimaisessa johtamistavassa ominaista on yhdessä tekemisen perinne.
via Suomalaisesta johtajuudesta vientituote? | Kauppalehti.fi.