Maija-Liisa Friman: Tulevaisuuden johtaminen on tunneälykästä kyseenalaistamista

Novetoksen julkaisemassa lehdessä Maija-Liisa Friman (hallitusammattilainen ja Aspocompin entinen toimitusjohtaja) pohtii tulevaisuutta ja tulevaisuuden johtajaa.
Friman näkee, että nykyään henkilöstö hakee samaan aikaan vahvoja johtajia, joihin voi tukeutua ja joita voi katsoa ylöspäin, ja toisaalta sellaisia, jotka jakavat vastuuta. Tilanne on siis melko ambivalentti."
via Tulevaisuuden johtaja kyseenalaistaa.