Timo Santalainen: Strateginen ajattelu ja toiminta

Timo Santalainen nostaa esiin kysymyksen onko keskimääräisen yrityksen johtaminen tunnistetusti tavoitteellista ja selkeän strategian mukaista.  Kirjaesittely Talouselämässä:
Juuri strategioiden monimutkaisuus ja epäselvyys hämärtävät yritysten tavoitteet niin yritysten sisällä kuin yritysten ulkopuolellakin. Herää epäilys, tietääkö edes yrityksen johto mitkä yrityksen tavoitteet itse asiassa ovat."
via Strategia kirkastaa toiminnan -   Talouselämä.