Hyvinvoinnin johtamisen taustalla aivot ja filosofia

Työympäristön johtaminen ei saa unohtaa ihmisen fysiologisia rajoitteita. Neurologi ja filosofi kertoivat ajatuksiaan työhyvinvoinnista messuilla. Novetoksen Eeva Pitkänen kirjoittaa oppimastaan.
Tähän asti hyvinvoinnin ja jaksamisen puolestapuhujina ovat olleet pääasiassa psykologit, kasvatustieteilijät ja muut henkilöstöalan ammattilaiset. Vaikka heidänkään (siis meidänkään) puheita ei enää yksioikoisesti pidetä pehmoiluna, on kiinnostavaa nähdä, otetaanko asia vakavammin nyt, kun pystytään tieteellisesti ja kvantitatiivisesti todistamaan järjen ja tunteiden liiton tärkeys sekä mielen ylirasituksen vaarat."
via Novetos Blogi: Työhyvinvointi neurologin ja filosofin silmin.