Johtaminen vaatii suurisieluisuutta

Suositusta johtajuus-kirjasta Hyvejohtajuus on nyt julkaistu toinen varsinainen sisältökappale. Hyvejohtajuuden teesien mukaan todellinen johtaminen eli palveleminen vaatii suurisieluisuutta. Tämän päivän julkaisu on toinen osa yhteensä kolmesta suurisieluisuuden ajatusta käsittelevästä tekstistä.
Johtajuus ei ole politiikan yksinoikeus. Myös liikealalla on miehiä ja naisia, joilla on unelmia ja visioita, joiden toteuttamiseen he suhtautuvat intohimoisesti. Mutta koska liiketoimintaan liittyy läheisesti raha, jotkut pitävät koko alaa alhaisena ja sen harjoittajia pelkkinä oman edun tavoittelijoina. Vaikka myönnetään, että liiketoiminta mahdollistaa meille paljon mukavuuksia aina hammastahnasta iPodeihin, ajatellaan, että sillä on tuskin paljoa tekemistä ihmisenä kasvamisen kanssa."
via Luku 1: Suurisieluisuus (2/3) | Hyvejohtajuus.