Johtaminen on haastava tutkimusalue

Kimmo Juuti käsittelee johtamistutkimuksen haasteita syksyn johtojatkiksensa viidennessä osassa.
Kvantitatiiviset menetelmät mittaavat staattisia hetkiä eivätkä niinkään dynaamisia kokonaisuuksia, jollaiseksi johtamistutkimuksen voisi maalaisjärjelläkin määritellä."
via Johtojatkis osa 5: Johtajuustutkimuksen vaikeus « kjuuti.