Johtamisen valta, vastuu ja vapaus

Novetoksen Tuovi Haikala käsittelee johtamisen perimmäisiä tekijöitä, mm. johtamisen motivaatiota.
Johtajan vapaus on vapautta tehdä valintoja, päättää suunnasta, siitä kenet haluaa mukaan päätösten valmisteluun, miten huomioi oman yhteisönsä. [...] Hyvä johtaja käyttää tätä vapautta harkiten, vastuunsa muistaen. Johtajan vapaus jostakin on kuitenkin toinen kysymys. Johtamisessa esimerkki ratkaisee, joten vapauksien ottamisessa on hyvä muistaa vanha periaate noblesse oblige, aateluus velvoittaa."
Novetos Blogi: Valta, vastuu ja vapaus johtamisessa.