Onko johtaminen uskon asia?

Kimmo Juuti luki Alexandre Havardin kirjan Hyvejohtajuus ja jäi pohtimaan kuinka paljon johtaminen on uskon asia.
Hyvejohtajuus aiheutti johtamiskirjallisuudeksi positiivisen paljon ajatelmia, ristiriitaisia tunteita sekä lisäkysymyksiä. Yksi niistä liittyi machiavellismiin."
via Onko johtaminen uskon asia? « kjuuti.