Taantuma hämärsi johtamisen

Suomen Strategisen Johtamisen Seuran strategiabarometri selvitti yritysten ja kuntien strategian tilaa talouskriisin saavuttua. Barometriprojektin kehittäjä Helsingin kauppakorkeakoulun strategian dosentti Samuli Skurnik painottaakin nyt strategisen johtamisen pohdintaa yrityksissä.
Barometrin viesti on karu. Johtamistaidot ovat hukassa. Odottamattomat toimintaympäristön muutokset ovat saaneet johtajat varpailleen. Pitäisi ymmärtää, onko elpyminen todellista vai syveneekö taantuma. Epävarmuus hämärtää strategiaa."
via Taantuma hämärsi johtamisen -   Talouselämä.