30 haastetta jotka kehittävät johtajia

Johtaja kasvaa paineen alla ja tulos näkyy johtamisessa. Haasteet jaoteltu muutamaan listaan, esim. "muut ihmiset" ja "vastoinkäymiset".
There is no shortage of developmental challenges a leader could face throughout their careers. Here is a summary of three decades worth of research that describes these challenges."
via Great Leadership: 30 Challenges That Can Develop Leaders.