Jälkiherooinen johtajuus ja muita vaikeita sanoja

Kimmo Juuti käsittelee johtajuutta, johtamisparadigmaa ja muita hankalia asioita.
Sosiaalisen prosessin näkökulmasta jälkiherooinen johtaminen on dynaamista, monisuuntaista ja kollektiivista toimintaa, joka nähdään enemmänkin prosessina kuin staattisena tilana. Jälkiherooisen konseptin mukaisesti tärkeintä ei ole niinkään saavuttaa päämäärää vaan enemmänkin se kuinka päämäärää lähestytään. Perinteisissä johtajuusmalleissa nimelliset johtajat vaikuttavat seuraajiinsa, mutta jälkiherooisessa konseptissa johtajuus voidaan ymmärtää yhteistyönä ja monimutkaisena yhteisöllisenä prosessina, jonka vaikutukset ovat monisuuntaiset."
Hajautettu johtajuus, jälkiherooinen johtajuus ja feminiinisyys « kjuuti.