Strategia-metsällä

Kimmo Juuti kävi metsästämässä strategiaa. "Viime aikoina strategia on kokenut ainakin kaksi olennaista muutosta
  1. Strategian luomisen lisäksi käsitteeseen lisättiin strategian toteuttaminen. Enää ei riittänyt, että strategia oli analyyttinen harjoitus, jonka lopputuloksena syntyi mappi kirjahyllylle.
  2. Verkostoyhteiskunnassa yritysten strategiat linkittyvät toisiinsa. Ei ole enää yhtä strategiaa, ne ovat muuttuneet strategioiden verkoiksi. Yrityksen valitsemaan strategiaan vaikuttaa niin asiakkaiden, alihankkijoiden kuin sidosryhmienkin strategiat."
Strategian perimmäistä olemusta metsästämässä « kjuuti.