Kehityskeskustelu hyödyllisemmäksi K-työkaluilla

Novetoksen Pentti Martiskainen ehdottaa työkaluja kehityskeskustelun järkeistämiseen ja tehostamiseen.
Realistina ja pragmaatikkona uskon jatkuvaan avoimeen vuorovaikutukseen johdon ja työntekijöiden välillä. Jos esimiesten johtamistyökalupakista löytyy neljä K-työkalua, homma hoituu niin kehityskeskusteluissa kuin niiden ulkopuolellakin. Nämä K-kalut ovat KIINNOSTUS, KANNUSTUS, KIITOS ja KORJAAVA PALAUTE. Niiden pitäisi olla meidän kaikkien käytössä viikoittain, kuukausittain, vuosittain. Eli siis aina!"
via Novetos Blogi: Kehityskeskustelujen lupaava menneisyys.