Strategia käytäntöön puun ja kuoren välissä

Esimies strategiavaikuttajaksi. Kirja-arvio Talouselämässä.

"Usein loppuun asti hiotun ja kiillotetun strategialausuman sisältö on varmaan tekijöilleen kristallinkirkas, mutta muulle organisaatiolle se jää helposti vain kotisivujen tai vuosikertomuksen koristeeksi vailla todellista liittymäpintaa käytännön työtehtäviin.

Jotta näin ei kävisi, on usein juuri keskijohdon ja esimiesten vastuulla löytää strategian ytimestä ne käytännön tulkinnat ja suuntaviivat, joiden avulla missiot ja visiot saadaan muutetuksi organisaation operatiivisiksi tavoitteiksi ja toiminnaksi."

Strategiasta tavoitteisiin ja toimintaan -   Talouselämä.