Neljä perusihmistä: suorittaja, manageri, taitelija, johtaja

Lauri Järvilehto listaa ihmisten perustyypit. Manageri ei ole johtaja.
Lopuksi, johtaja on suoraselkäinen, vakaata arvomaailmaa seuraava suunnannäyttäjä, joka sekä tietää, minne mennä, että miten sinne päästään. Johtajalla on kirkas visio, joka näyttää suuntaa hänen toiminnalleen, ja tarkkarajaiset ja käytössä tehokkaiksi havaitut prosessit, joilla saadaan aikaiseksi toivottuja tuloksia."
via Neljä ihmisen perustyyppiä « Ajattelun ammattilainen.