Järki, tunteet ja moraali ovat tulevaisuuden johtamisen ydin

Eettinen työpaikka on monen toive, joka vastaa liiketaloudellisiin tarpeisiin usealla tasolla. Sen toteuttaminen on haaste, joka vaatii johtamisen käsitteen laajentamista perinteisen näkemyksen ohi.
Ihminen kykenee toimimaan moraalisesti oikein, kun hänen ajattelunsa ja tunteensa ovat kytköksissä toisiinsa. Pelkkä teknislooginen äly tuottaa laitteita, ohjelmia sekä tunteistaan vieraantuneita poliitikkoja, johtajia ja asiantuntijoita. Saamme aikaan pikkutarkkoja säädöksiä, ja samalla keksimme keinoja kiertää niitä. Moraalinen toiminta on järjen ja tunteen välinen liitto.
Novetos blogi: Järki, tunteet ja moraali.