Hyvä johtaja tehdään hyvässä ympäristössä

Filosofi Maija-Riitta Ollila tarjoaa johtajalle parempaa elämää. Ydinajatuksena on kontekstin muuttaminen. Voit kasvaa (itsesi kehittämisen lisäksi) myös parantamalla ympäristöäsi.
Emme elä tyhjiössä, vaan olemme jatkuvasti monimutkaisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten, ympäristömme ja tilanteiden kanssa. Kun konteksti muuttuu, myös ihminen muuttuu. Johtajan poikkeuksellinen mahdollisuus on määrittää konteksti. Oikeanlainen konteksti viettelee ihmiset olemaan parhaimmillaan. Eettinen työkonteksti tuottaa organisaatioon luottamusta ja yhteenkuuluvuutta. Se syntyy, kun organisaation menettelytavat ja rakenteet ovat kannustavia ja kun käyttäytymiskulttuuri ruokkii innostusta sekä tunneperäistä sitoutumista."
Olet paremmassa paikassa parempi -   Talouselämä.