Onko strategiasi muutoksenkestävä?

Deloitten Teppo Nieminen sekä Fountain Parkin Ilkka Hulkko antavat neuvoja strategiatyöhön.
Haastattelimme viime vuonna 22 suomalaisen yrityksen strategiasta vastaavaa johtajaa selvittääksemme millaisia vahvuuksia, heikkouksia ja muutostarpeita taloustaantuma on tuonut esiin yritysten strategiaprosesseissa. Strategiatyön nykytilan lisäksi halusimme tietää, miten strategiajohtajat kokivat onnistuneensa taantuman ennakoinnissa ja siihen reagoinnissa."
Strategiatyö sivuuttaa epätodennäköisen -   Talouselämä.