Tuotekehityksen tulospalkkaus

Kuinka onnistua tuotekehityksen tulospalkkauksessa?
Tuotekehityksen tulospalkkausmallin kehittämisessä suurimpia haasteita varmasti on tuotekehitystoiminnan onnistumiskriteerien ja menestystekijöiden sekä oikeanlaisten mittareiden löytäminen. Olennaistahan on mitata strategiasta johdettuja, toiminnalle aidosti merkityksellisiä kokonaisuuksia."

via kjuuti.