Sotilasjohtaminen ja itsensä johtaminen

Sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden maisteri ja kapteeni evp Jarno Limnéll kirjoittaa upseerin etiikasta, joka yhtenee liike-elämän vaatimusten kanssa.
Itsensä johtaminen on sotilasjohtamisen(kin) perusta. Taito johtaa itseään luo perustan ulkoiselle toiminnalle. Marsalkka Mannerheiminkin sanottiin olleen vaativin johtaja juuri itseään kohtaan. Sotilasjohtamisen ”opit” koskevat yhtä lailla yleistä johtajuutta."
via Sotilasjohtaminen ja itsensä johtaminen — Hyvejohtajuus.fi.