Jarkko Rantanen: Tunteella! – Voimaa tekemiseen

Jarkko Rantasen tunteita ja suoriutumista käsittelevä kirja Tunteella! - Voimaa tekemiseen julkaistaan huhtikuun puolessa välissä 2011.
10 estettä tunteiden hyödyntämiseen: 1. Puhumme tunteista liian yleisellä tasolla ja epämääräisillä käsitteillä tietämättä itsekään, mitä oikeastaan tarkoitamme. Silloin niihin liittyvät ratkaisut jäävät epämääräisiksi. 2. Kuvittelemme, että tunteet häiritsevät työn tekemistä ja vievät ihmisten huomiota pois oleellisesta. 3. Tunteista on vaikea saada kiinni. Ne vaihtelevat jatkuvasti ja ovat usein päällekkäisiä. 4. Emme osaa kiinnittää tunteisiin huomiota ja silloin emme myöskään näe niiden vaikutuksia. 5. Emme ole riittävän tietoisia siitä miten monella tavalla ja mihin kaikkeen tunteet meissä vaikuttavat. 6. Kuvittelemme, että vain voimakkaat tunteet vaikuttavat toimintaamme merkittävästi. 7. Luulemme, että tunteet vaikuttavat toimintaamme vain sillä hetkellä kun tunnetta koemme. 8. Kuvittelemme, että tunteemme eivät vaikuta muihin ja muut eivät niitä huomaa. Emme ymmärrää, että tunteet tarttuvat ja leviävät kuin tuli kuivassa metsassä. 9. Emme tiedtä riittävästi, millä keinoilla tunteisiin voi vaikuttaa. Kun ei ole keinoja, ei voi tehdä mitään. 10. Kaikesta todistusaineistosta huolimatta tunteiden huomioiminen kuitenkin tuntuu pehmolta ja epäoleelliselta -- meidän tunteemme tunteiden suhteen eivät muutu pelkän tiedon varassa."
Lähde: Tunne kerrallaan: Hämmennys. [Fakta 1/2011]. Nappaa paras hinta vertaa.fi:stä: Jarkko Rantanen: Tunteella! - Voimaa tekemiseen.