Ihmisten johtaminen

Latistamassa vai kohottamassa? — Hyvejohtajuus.fi

“Toisen ihmisen minäkuvan tukeminen ja potentiaalinen johtaminen lähtee ihmiskuvastasi. Oletko vanhempana, ystävänä, johtajana tai kollegana se nuoruutesi urheiluvalmentaja tai ala-asteen opettaja, joka näki sinussa potentiaalia, kehitysmahdollisuuksia ja vahvuuksia, vai se latistuksen mankeli, joka keskittyi ongelmiin ja heikkouksiin? Se, kummalla tavalla ajattelet, ratkaisee karismasi niin kasvattajana, ystävänä kuin kollegana ja johtajanakin.”

Latistamassa vai kohottamassa? — Hyvejohtajuus.fi

Miten niitä Duuneja oikein Pelastetaan? – Kasva.fi

“Markkinat muuttuvat, asiakkaiden tilanteet muuttuvat. Ennen muutokset olivat paljon paremmin ennustettavia, ne tapahtuivat hitaammin. Nykyisin firma voi muuttua paperilla hetkessä toisenlaiseksi, strategiaa ja organisaatioita uudistetaan jatkuvasti, vedetään viivoja laatikosta toiseen ja siirretään lukuja sarakkeesta viereiseen.

Ihmiselle muutos on kuitenkin aina stressitilanne, vaikka muutos tapahtuisi positiiviseen suuntaan. Tästä esimerkkinä avioliiton solmiminen ja pitkään toiveissa ollut työpaikan vaihtaminen ovat kaikessa positiivisuudessaan samalla stressaavia tapahtumia.

Ihminen tarvitsee aikatilaa käsitelläkseen tunteita, jotka liittyvät elämäntilanteen tai ulkoisten olosuhteiden muutokseen. Kun jotain saa, jostain on samalla tai sitä ennen luovuttava, ei tule vain lisää. Työelämässä muutokset tapahtuvat lisäksi useimmiten muualta ainoana menuvaihtoehtona tarjoiltuina ja tulevat yllätyksenä.”

Miten niitä Duuneja oikein Pelastetaan?

Kunnianhimoiset alaiset sotkevat ympyräsi

”Kunnianhimoiset ja luovat ihmiset kehittävät koko ajan asioita, on se järkevää tai ei. Suuren osan ajasta he tekevät aivan muita tehtäviä kuin mitä varten heidät on palkattu ja niitäkin valtavalla intensiteetillä”, Peter Rönnlund väittää.

via Pomo, varo kunnianhimoisia alaisia

Huono johtaja tekee alaisensa kaljuiksi

Jos pidät enemmän kaljuista työntekijöistä, palkkaa surkeita pomoja. Kaljuuntumisen lisäksi voit odottaa myös muita vastaavia tuloksia. Voi kuitenkin olla, että alaiset vaativat pomonsa henkistä arviointia. Se ei olisi uutta.

“Nearly one third of employees think their bosses should see a psychologist. And as it turns out, your so-called jaded assumptions might not be that far off.”

via Your Boss Is Insane | LearnStuff.

Huono johtaminen suurin ongelma työssä

Johtamistaidoille on tilaus. Ehkä aika on tullut keskittyä johtamisen sijaan johtajuuteen?

“Johtoa arvostelivat miehet naisia useammin. Miehistä peräti 42 prosenttia piti huonoa johtamista ongelmana, naisista 36 prosenttia.

Naisille enemmän ongelmia aiheutti huono ilmapiiri työpaikalla. Näin vastasi 43 prosenttia naisista, mutta miehistä sitä mieltä oli vain 34 prosenttia.”

via Kysely: Huono johtaminen työelämän suurin ongelma – Työelämä – Työelämä – HS.fi.

Z ja epäjohtaminen

Z ja epäjohtaminen (Talentum, 2011). Janne Tienari ja Rebecca Piekkari.

“Sukupolvi Z:n jäsenet ovat korostetusti yksilöitä, mikä pitää huomioida johtamisessa: “Yksilöitä valvotana brändin, tarinan ja pehmeiltä kuulostavien arvojen kautta, epäsuorasti ja heidän niskaansa hengittämättä.”

Tarkkana pitää olla, sillä pienikin väärinarviointi voi kaataa koko homman: “Ilmiselvä ja liiallinen johtaminen saa aikaan vastareaktion. Se johtaa mielenkiinnon siirtymiseen muualle. Päsmäröinti tappaa uteliaisuuden ja intohimon. Kun muilla on varaa valita, päsmäri jätetään yksin.”‘

Valopolku: Z ja epäjohtaminen.

Huonon pomon vaikutus luultua pahempi

Kukaan ei kiellä, että huono pomo vaikuttaa negatiivisesti alaisten toimintaan. Uusi tutkimus vahvistaa tätä näkemystä.

The psychological climate in which you work has a lot to do with your health and happiness. Recent research has found, perhaps not surprisingly, that bad bosses can affect how your whole family relates to one another. They can also affect your physical health, raising your risk for heart disease.

Now, new research illustrates how bad bosses can shoot themselves in the foot, hindering their employees’ morale, rather than helping it.

The Impact of Bad Bosses – Alice G. Walton – Health – The Atlantic.

Johtaja, valmistaudu “spontaanin” puheen pitämiseen

Hyvä johtaja valmistelee myös spontaanin puheen, edes lyhyesti.

“Tällaisia spontaaneja puheenvuoroja tulee yleensä johtavassa asemassa olevien eteen. Ne voivat kuulua myös muiden ”seremoniamestareiden” työhön, esimerkiksi poliitikkojen ja pappien. Tarkastelen tässä asiaa erityisesti johtamisen kannalta.”

via Spontaaneja puheita johtajille | Retoriikan taito.

Tiimin tehokkuuden 2 avaintekijää

Kuinka autat tiimiä ja sen jäseniä tehostamaan toimintaansa?

“Given these demonstrated links between potency and team performance, how can you help your teams be more potent? This study found two things that had a strong, positive effect on team potency: interpersonal processes of the team members (e.g. conflict management, motivation, and confidence building) and empowerment on the part of the team leader (e.g. autonomy, participative decision making, encouraging high performance, and meaningful work).”

Carrots.com – How Can You Help Your Team Be More Potent?.

Motivointi: Maslow vs Hertzberg

Maslowia siteerataan usein motivoinnista ja kannustimista puhuttaessa. Kimmo Juuti pohtii tunnetuimpien motivaatio-gurujen käytännön sovelluksia.

“Eniten itseäni on askarruttanut, onko Maslowin teorialla mitään yhteyttä työelämään.

Sama kysymys askarrutti myös toista amerikkalaista psykologia, Frederick Herzbergia. Tekisi mieli väittää, että Herzberg oli huonomuistinen mies, joka piti yksinkertaisemmista luetteloista. Hän nimittäin tiivisti Maslowin portaat kahteen osaan ja vaihtoi yksilön motivaatiokäsitteet työelämän motivaatiokäsitteiksi. Näin syntyi työtyytyväisyyttä ja –tyytymättömyyttä tarkasteleva teoria, jossa oli kaksi tekijää: [...]“

Puoli vuosisataa myöhemmin: Maslow vai Herzberg? – kjuuti.