Innovaation johtaminen

Innovaatio vs. pure awesomeness

Onko innovaation johtaminen järjetöntä, jos innovaatiota ei ole määritelty? Suomen pitäisi nousta lamasta innovaation voimalla, mutta:

“Maailma on muuttunut. Paluuta siihen, mistä lamaan lähdimme ei enää ole. Itse asiassa sitä ei ollut edes silloin kun lama alkoi. Viime vuosien menestys oli vanhan ajan cash-out, ei muuta. Siinä ei ollut mitään innovatiivista, ei mitään innostavaa.

Umair Haque haluaa käyttää sanaa “awesomeness” innovaation tilalla.”

via Innovaatio – tuotantotalousajan reliikki? « Renessanssinaisen maailmankirja.

Tarpeiden johtaminen = ihmiskeskeinen innovointi?

Ihmiskeskeinen innovaatio laittaa myös johtamisen elementit uusiksi. Esitetty ihmiskeskeisyys nostaa esiin ihmisen tarpeet, joskin jättää vastaamatta kysymykseen mikä on ihminen ja tulisiko kaikki kuviteltavissa olevat tarpeet täyttää. Mutta esitetty ajatus on tärkeä: innovaation johtaminen on ihmisen huomiointia ja ihmiskäsitteen pohtimista.

“Ihmiskeskeinen innovaatio oli yksi punainen lanka elokuisessa konferenssissa, joka keräsi yhteen tutkijoita, yritysjohtajia ja johtamisguruja maailmalta. Meille on jo tuttua käyttäjäystävällinen, asiakaslähtöinen ja ihmiskeskeinen teknologia. Ihmiskeskeinen innovaatio korostaa toiminnallisuutta, joka istuu ihmisen tarpeeseen tässä ja nyt.”

via Innovaatiot syntyvät ihminen edellä –   Talouselämä.

Innovoinnin innovointi pelasti Legon

Haasteen edessä Lego osoitti todellista johtamisen taitoa: yritys perusti innovaatioryhmän, joka ryhtyi uudistamaan koko innovaatio-käsitettä Legon sisällä. Innovoinnin uusi johtaminen sai aikaan merkittävät tulokset.

“Near bankruptcy, Lego decided to re-invent innovation—a bit like preparing to prepare. In essence, they distributed innovation across the company and directed the distribution by a cross-functional leadership team: The Executive Innovation Governance Group.”

via Survival Leadership: HBR: Innovating a Turnaround at Lego.

Motivaatio, innovaatio ja tila

Novetoksen Jari Ojasti käsittelee Daniel Pinkin netissä laajalle levinnyttä videota (myös alla):

“Monet ajattelevat, että palkitsemalla saa työntekijän tekemään työtä enemmän tai laadukkaammin tai nopeammin. Näin asia varmaan onkin yksinkertaisissa tehtävissä. Entä sitten vaativassa asiantuntijatyössä, jossa samaan lopputulokseen voi päästä monta eri reittiä tai kysymyksissä, joihin ei ole olemassa yksinkertaisia vastauksia?”

via Novetos Blogi: Motivaation, innovaation ja tilan suhdekuvioita.

[Video] Dan Pink on the surprising science of motivation:

Ulkopuolisen innovaation johtaminen

Innovaation johtamisen voidaan sanoa olevan varsin haastava laji. Puhumattakaan yrityksen ulkopuolelta saapuvan innovaation johtamisesta.

Thanks to technology and instant global communication, it has never been easier for companies to seek solutions to problems or find new ideas from sources outside their own corporate walls.

But the art of managing these external innovation models is far from mastered—just ask Boeing.

via Markets or Communities? The Best Ways to Manage Outside Innovation — Harvard Business School Working Knowledge.