Johtamisen mittaaminen

Johtaminen on haastava tutkimusalue

Kimmo Juuti käsittelee johtamistutkimuksen haasteita syksyn johtojatkiksensa viidennessä osassa.

“Kvantitatiiviset menetelmät mittaavat staattisia hetkiä eivätkä niinkään dynaamisia kokonaisuuksia, jollaiseksi johtamistutkimuksen voisi maalaisjärjelläkin määritellä.”

via Johtojatkis osa 5: Johtajuustutkimuksen vaikeus « kjuuti.

Jari Sarasvuo johtajuudesta

Sarasvuo piti puheen varusmiehille. Se oli hyvä puhe, joskaan ei täydellinen.

Sarasvuon näkemys on hyvä, mutta ikänäkemystä lienee hyvä täydentää ajatuksella viisaudesta, joka kertyy yleensä elämänkokemuksen karttuessa, mutta tarkemmin: elämänkokemusta pohtimalla

via Jari Sarasvuo johtajuudesta | Hyvejohtajuus.

O’Toole ja Bennis ehdottavat uusia mittareita

James O’Toole ja Warren Bennis ehdottavat uutta mittaria johtamisen mittaamiseen Harvard Business Review’ssa.

It’s no longer prudent to judge American corporate leaders’ performance solely on the extent to which they create wealth for investors.

Moving forward, a new metric is proposed: the extent to which executives create organizations that are economically, ethically and socially sustainable.

via Coaching Tip: The Leadership Blog: Evaluating Business Leaders.