Organisaation johtaminen

Pelolla johtaminen on taitolaji

Johtamisen professori Alf Rehn löytää HCLT:n johtamisvallankumouksesta pelkoa ja strategiaa

“Mutta HCLT:n vallankumous alkoi jostain muusta kuin näistä “feel-good” jutuista. Kun tutkii tätä projektia lähemmin käy selväksi että tärkeä osa muutosta oli varsin yksinkertainen asia: Firmaan luotiin ilmapiiri jossa sen keskeinen kriisi tehtiin hyvin selväksi, kaikille. Toisin sanoen, pelolle annettiin strateginen asema. Kun kaikki organisaatiossa ymmärsi että tilanne oli vakava, muut muutokset olivat huomattavan helpompi ajaa läpi.”

via Boardman 2020 :: Strategiasta, pelosta, ja strategian pelosta.

Tulospalkkaus 2.0

Palkitsemisen asiantuntija Kimmo Juutin käsittelyssä syntyy uusi tulospalkkauksen malli.

“Useassa yrityksessä on haasteena erityisesti myynnin ja tuotekehityksen välinen viestintä ja tavoiteristiriidat. Yritysten asiakkaat tahtoisivat tuotteisiin pieniä muutoksia, jotka työllistävät aina tuotekehitystä. Tuotekehityksen halukkuus olemassa olevien tuotteiden pieniin muutoksiin on usein matala, sillä vähäisetkin muutostyöt ovat resursseja varaavia toimenpiteitä ja ne ovat myös yritykselle kalliita ratkaisuja muun muassa paisuvan tuotehallinnan vuoksi. Kehittämäni Tulospalkkaus 2.0 voisi olla tähän haasteeseen ratkaisu.”

kjuuti.

Management by työryhmä

Onko työryhmistä/komiteoista enemmän haittaa kuin hyötyä. HR Capitalist pohtii asiaa Ciscon näkökulmasta.

“Committees. Are they ever a good idea in your company? Sounds like a good excuse to make a decision to me, but hey, I’m just a type A, for-profit capitalist trying to make a dollar out of 15 cents. People much smarter than me think they’re a good idea, and I'm not talking about the non-profit down the street.

Would it suprise you if I told you that Cisco has more than 60 committees to help run the tech giant?”

via The HR Capitalist: Are Committees in Your Company Ever a Good Idea?.

Mediayhtiön organisaation johtamisesta

Matti Lintulahti kommentoi Judy Simsin kirjoitusta mediayhtiön johtamisen haasteista.

“Kymmenen valetta, joita mediayhtiöiden johto kertoo itselleen. Näin verkkomedian ammattilainen ja mediayhtiöissä työskennellyt Judy Sims otsikoi provokatiivisen kirjoituksensa, jossa on paljon totta ja pointteja, mutta kaksi asiaa sen verran yksipuolisia, että pakko nostaa jälleen kerran huomio johtamisen ongelmaan, koska molemmissa Simsin valheissa on kyse enimmäkseen johtamisen huonoudesta.”

via Johtamista, johtamista ja lisää johtamista – Matti Lintulahti.