Strateginen johtaminen

Sosiaalinen media tuo sosiaalisen liiketoiminnan

Some vaatii siilojen välistä yhteistyötä ja sosiaalista business intelligencea.

“Over the past several years, forward-thinking companies have begun to understand the value of monitoring conversations, so they have purchased software licenses from platforms like Radian 6. Recently, Enterprise software behemoth Salesforce acquired the startup, sending the signal that listening to social conversations is only one slice of the bigger pie for business. The true opportunity lies in scaling and operationalizing “social”. If the next phase of social media is operating as a scalable social organization or business, then expect to see an explosion of activity in the following areas:”

On Social Media Becoming Social Business – David Armano – Harvard Business Review.

10 syytä, jotka tuhoavat strategiasuunnitelmat

Uutta strategiaa on kiva suunnitella. Mutta jos tosissaan halutaan muutosta, kannattaa myös tutustua yleisimpiin sudenkuoppiin.

“Understanding the value of and need for a strategic plan is a great place to start, but just wanting something, isn’t enough. If it were, we’d all be famous actors in Hollywood. Developing a strategic plan takes discipline, foresight, and a lot of honesty. Regardless how well you prepare, you’re bound to encounter challenges along the way.

Here are 10 reasons why plans fail. Avoid these traps and you’ll be closer to your goal of implementing a strategic plan that actually achieves results and improves your business.”

10 Reasons Why Strategic Plans Fail – Forbes.

Pelolla johtaminen on taitolaji

Johtamisen professori Alf Rehn löytää HCLT:n johtamisvallankumouksesta pelkoa ja strategiaa

“Mutta HCLT:n vallankumous alkoi jostain muusta kuin näistä “feel-good” jutuista. Kun tutkii tätä projektia lähemmin käy selväksi että tärkeä osa muutosta oli varsin yksinkertainen asia: Firmaan luotiin ilmapiiri jossa sen keskeinen kriisi tehtiin hyvin selväksi, kaikille. Toisin sanoen, pelolle annettiin strateginen asema. Kun kaikki organisaatiossa ymmärsi että tilanne oli vakava, muut muutokset olivat huomattavan helpompi ajaa läpi.”

via Boardman 2020 :: Strategiasta, pelosta, ja strategian pelosta.

Staples ja kaksi strategista kysymystä, joihin vastaaminen kiidätti yrityksen lentoon

Staples on Yhdysvaltain suurimpia toimistotarvikkeita toimittavia yrityksiä. Aina näin ei ollut. Kannattavan kasvun taustalla on kaksi strategista kysymystä.

“You’ve probably heard this one. Tom Stemberg had just been fired from his job and was wondering what to do next. When he couldn’t find a printer ribbon one afternoon, he got the idea for an office supply superstore.

Stemberg calls that “the fairy tale version” of how Staples got started. Everything in it is true, but it’s not the whole story by a long shot.”

Three Star Leadership Blog: Tom Stemberg, Staples, and the Two Strategy Questions.

Pidä strategia (todella) yksinkertaisena

Wally Bock nostaa esiin yhden strategiatyön vaikeuden: YKSINKERTAISEN strategian luomisen. Se on helpompi viestiä, helpompi toteuttaa, helpompi mukauttaa alati muuttuvaan ympäristöön. Mutta kuten sanottua, se on vaikea luoda.

“It’s hard to explain a three-volume, number-filled, strategic plan to mid-level managers and people on the front lines. Simple strategies are easier to explain and easier to implement.”

via Three Star Leadership Blog: Keep it Simple, Strategist: Why simplicity is the soul of strategic success..

Strateginen johtaminen on hygieniatekijä

Strategia on amatöörien puuhastelua, kun taas logistiikka vaatii ammattilaisen?

“It could be that strategy is very important to the success of firms, but it does not explain differences among firms in an industry because following the right strategy is required to stay alive and that executing strategy explains the differences in performance among living firms.  In other words, all the firms that followed the wrong strategy are dead”

Strategy Is For Amateurs, Logistics Are For Professionals – Bob Sutton.

Onko strategiasi muutoksenkestävä?

Deloitten Teppo Nieminen sekä Fountain Parkin Ilkka Hulkko antavat neuvoja strategiatyöhön.

“Haastattelimme viime vuonna 22 suomalaisen yrityksen strategiasta vastaavaa johtajaa selvittääksemme millaisia vahvuuksia, heikkouksia ja muutostarpeita taloustaantuma on tuonut esiin yritysten strategiaprosesseissa. Strategiatyön nykytilan lisäksi halusimme tietää, miten strategiajohtajat kokivat onnistuneensa taantuman ennakoinnissa ja siihen reagoinnissa.”

Strategiatyö sivuuttaa epätodennäköisen –   Talouselämä.

Eikö strategiatyö tuonut muutosta? Ehkä ongelma on kulttuurissa

Nordean Suomen varatoimitusjohtaja Sara Mella nostaa esiin yrityskulttuurin ja strategian toteuttamisen välisen jännitteen. Strategia on turhaa jos se ei uppoa olemassa olevaan yrityskulttuuriin. Molempia voi kehittää.

Vaikka yrityksen strategia olisi erinomainen, se ei auta, jos strategia ei istu yrityksen kulttuuriin.

Mellan silmät välähtävät ja ääni painuu. Hän nojautuu eteenpäin: ”Mieti, miten usein johtajat ihmettelevät, miksi strategian toteuttaminen on niin vaikeaa!”

Yrityskulttuurin merkitystä korostaa nopeasti muuttuva toimintaympäristö. Monet toimialat ovat keskellä murrosta, jossa vanhoista tavoista pitäisi luopua.

via Strategian toteuttamisen vaikeus –   Talouselämä.

Tutkimus: työnantajan strategiaa ei nähdä käytännössä

Valtaosa suomalaisista ei näe strategiaa käytännön työssä.

“Tuoreen tutkimuksen mukaan jopa 53 prosenttia eli 1,3 miljoonaa suomalaista ei näe yhteyttä työnantajansa strategian ja käytännön toiminnan välillä. Tästä kärsii työntekijöiden jaksaminen, motivaatio ja näin myös yrityksen tuloskunto.

Tiedot käyvät ilmi stratgiseen johtamiseen erikoistuneen viestintäyhtiön TBWA/ Northin helmi-maaliskuussa teettämästä tutkimuksesta.”

via Yli puolet palkansaajista ei tiedä mitä työnantaja tahtoo | Talous ja politiikka | YLE Uutiset | yle.fi.

Dynaaminen johtaminen

Vuoden alussa julkaistu uusi johtamiskirja:

“Dynaaminen johtaminen tähtää eteenpäin katsovaan, vastuulliseen ja yhdensuuntaiseen toimintaan organisaation kaikissa osissa. Dynaamisen johtamisen sisältö rakentuu organisaation strategian, työyhteisöjen lokalisoivan toiminnan ja yksilöiden motivoivan johtamisen vahvasta ketjusta.”

Kirjan sivut: Dynaaminenjohtaminen.fi.

Kirjan blogi: dynaaminenjohtaminen.blogspot.com.