Strateginen johtaminen

Johtaja muuttaa ihmisiä, ihmisillä

Omakustanteena julkaistu Strategia toimeksi – muutosvoimana ihmiset valmentaa johtajaa muutoksen toteuttamiseen. Kirja-arvio Talouselämässä.

“Muutos on vaikeaa ja hidasta. Samaan aikaan pitäisi oppia sekä paljon uutta että unohtaa paljon vanhaa. Ja se se vasta vaikeaa onkin.

Muutosta profetoivalle johtajalle organisaation jähmeys on tuskallista. Ihmekö siis, jos johtaja lankeaa haaveilemaan taikatempuista. Hokkuspokkus, alaisia vaihtamalla kaikki olisi jo muuttunut.

Oikeassa elämässä ongelmat eivät ratkea silmänkääntötempuilla. Hyödyllisempää on vilkaista peiliin ja miettiä, mitä johtajana voisi tehdä toisin.”

Muutos lähtee johtajasta –   Talouselämä.

Strategia käytäntöön puun ja kuoren välissä

Esimies strategiavaikuttajaksi. Kirja-arvio Talouselämässä.

“Usein loppuun asti hiotun ja kiillotetun strategialausuman sisältö on varmaan tekijöilleen kristallinkirkas, mutta muulle organisaatiolle se jää helposti vain kotisivujen tai vuosikertomuksen koristeeksi vailla todellista liittymäpintaa käytännön työtehtäviin.

Jotta näin ei kävisi, on usein juuri keskijohdon ja esimiesten vastuulla löytää strategian ytimestä ne käytännön tulkinnat ja suuntaviivat, joiden avulla missiot ja visiot saadaan muutetuksi organisaation operatiivisiksi tavoitteiksi ja toiminnaksi.”

Strategiasta tavoitteisiin ja toimintaan –   Talouselämä.

Strategia-metsällä

Kimmo Juuti kävi metsästämässä strategiaa.

“Viime aikoina strategia on kokenut ainakin kaksi olennaista muutosta

  1. Strategian luomisen lisäksi käsitteeseen lisättiin strategian toteuttaminen. Enää ei riittänyt, että strategia oli analyyttinen harjoitus, jonka lopputuloksena syntyi mappi kirjahyllylle.
  2. Verkostoyhteiskunnassa yritysten strategiat linkittyvät toisiinsa. Ei ole enää yhtä strategiaa, ne ovat muuttuneet strategioiden verkoiksi. Yrityksen valitsemaan strategiaan vaikuttaa niin asiakkaiden, alihankkijoiden kuin sidosryhmienkin strategiat.”

Strategian perimmäistä olemusta metsästämässä « kjuuti.

Ihmisten johtaminen on strateginen haaste

Metson, Rautaruukin ja Elisan toimitusjohtajat vastaavat kuinka lama on muuttanut strategista johtamista.

“Taantuma ei ole muuttanut Metson strategian peruslinjauksia, mutta johtaminen on muuttunut.

[...]

”Management-asiat ovat meillä hyvällä tolalla, raportit ja muut. Mutta ihmisten johtaminen on suuri haaste. Henkilöstön vähentäminen synnyttää epävarmuutta, mutta jäljelle jäävä porukka ratkaisee pelin. Metsolaisten innostaminen on hyvin strateginen kysymys.””

via Ihmiset ovat iso haaste –   Talouselämä.

Missio ja arvot yrityksen johtamisessa

Kimmo Juuti käsittelee missiota ja arvoja, jotka ovat — kuten usein huomataan — ajatukseltaan ehkä kauniita mutta niiden jalkauttaminen jää puolitiehen, jos edes pääsee sinne asti.

“On hyvin mahdollista, että missio ja arvot ovat arveluttavasti:

1. Suosituimpia liiketoimintaan liittyviä termejä maailmassa.

2. Väärinymmärretyimpiä liiketoimintaan liittyviä termejä maailmassa.

3. Väärinkäytetyimpiä liiketoimintaan liittyviä termejä maailmassa.”

via Missio ja arvot – väärinymmärretyt teräaseet « kjuuti.

Strateginen markkinointi koskee kaikkia

Henrikki Tikkanen, Antti Vassinen: StratMark – strateginen markkinointiosaaminen. Kirja-arvostelu Faktassa:

“Strategisen markkinoinnin tulisi olla kirjoittajien mukaan yksi ylimmän johdon pääasiallisista mielenkiinnon kohteista. Totuus on kuitenkin vielä kaukana tästä ideaalista, etenkin insinööriajattelun läpileikkaamissa yrityksissä.”

via Strateginen markkinointi koskee kaikkia – Fakta-lehti.

Taantuma hämärsi johtamisen

Suomen Strategisen Johtamisen Seuran strategiabarometri selvitti yritysten ja kuntien strategian tilaa talouskriisin saavuttua. Barometriprojektin kehittäjä Helsingin kauppakorkeakoulun strategian dosentti Samuli Skurnik painottaakin nyt strategisen johtamisen pohdintaa yrityksissä.

“Barometrin viesti on karu. Johtamistaidot ovat hukassa.

Odottamattomat toimintaympäristön muutokset ovat saaneet johtajat varpailleen. Pitäisi ymmärtää, onko elpyminen todellista vai syveneekö taantuma. Epävarmuus hämärtää strategiaa.”

via Taantuma hämärsi johtamisen –   Talouselämä.

Timo Santalainen: Strateginen ajattelu ja toiminta

Timo Santalainen nostaa esiin kysymyksen onko keskimääräisen yrityksen johtaminen tunnistetusti tavoitteellista ja selkeän strategian mukaista.  Kirjaesittely Talouselämässä:

“Juuri strategioiden monimutkaisuus ja epäselvyys hämärtävät yritysten tavoitteet niin yritysten sisällä kuin yritysten ulkopuolellakin.

Herää epäilys, tietääkö edes yrityksen johto mitkä yrityksen tavoitteet itse asiassa ovat.”

via Strategia kirkastaa toiminnan –   Talouselämä.

Lounassetelit: roskaa vai ravintoa?

Kimmo Juuti ei pidä liikunta- eikä lounasseteleistä.

Seuraavana vuonna pääpalkintona olikin vain kylpylälahjakortti. Pääpalkinnon voittaja taisi ottaa vastaan palkkion sanoin ”ihan paskat palkinnot”. Kommentin edesauttamana liikuntapassin käyttö lopetettiin. Johtaja kysyi minulta, miksi henkilöstö ei pitänyt ”ilmaisista” lahjoista ja miksi mikään ei riitä.

via Strategisen palkitsemisen irvikuvia – Liikunta- ja lounassetelit « kjuuti.

Strategian jalkauttaminen taktiseksi toiminnaksi

Eric D. Brown aloittaa uuden sarjan strategisen johtamisen saralla. Kuinka strategia toteutaan?

Today (and most days actually), I’m going to argue that in many cases, the top level leaders who are building these strategic plans are so far removed from the day to day operations that they’ve lost track of the real capabilities of the organization.

This lack of understanding of what can be done and who can do it leads the organization down the path of building a strategy inconsistent with the capabilities of the organization.

via Minding the gap between Strategy and Tactics.