Avainsana: etymologia

Jälkiherooinen johtajuus ja muita vaikeita sanoja

Kimmo Juuti käsittelee johtajuutta, johtamisparadigmaa ja muita hankalia asioita.

“Sosiaalisen prosessin näkökulmasta jälkiherooinen johtaminen on dynaamista, monisuuntaista ja kollektiivista toimintaa, joka nähdään enemmänkin prosessina kuin staattisena tilana. Jälkiherooisen konseptin mukaisesti tärkeintä ei ole niinkään saavuttaa päämäärää vaan enemmänkin se kuinka päämäärää lähestytään. Perinteisissä johtajuusmalleissa nimelliset johtajat vaikuttavat seuraajiinsa, mutta jälkiherooisessa konseptissa johtajuus voidaan ymmärtää yhteistyönä ja monimutkaisena yhteisöllisenä prosessina, jonka vaikutukset ovat monisuuntaiset.”

Hajautettu johtajuus, jälkiherooinen johtajuus ja feminiinisyys « kjuuti.

Johtajuus- ja johtaminen-käsitteiden tulevaisuus

Johtamista käsittelevä sarja päättyy. Viimeisessä osassa Kimmo Juuti mm. teilaa Tero J. Kauppisen ajatuksen “johtaminen”-käsitteen tulevaisuudesta.

“Keith Grint testasi vuonna 2003, kuinka monta teosta Amazon.co.uk:sta löytyy hakusanalla ”leadership”. Tuolloin hakutuloksia oli noin 14 000. Samalla hän ennusti, että hakutulosten eli myytävien johtamiskirjojen määrä kasvaa 18 % vuodessa.

Todellisuudessa kasvu on ollut vielä voimakkaampaa. Nyt syyskuun lopussa 2009 ”leadership”-hakusana tuottaa reilu 48 000 tulosta. Tällöin keskimääräinen vuosittainen kasvu on ollut noin 23 %!”

via Johtojatkis osa 6: Johtajuuskäsitteen tulevaisuus « kjuuti.