Avainsana: ihmiset

Järki, tunteet ja moraali ovat tulevaisuuden johtamisen ydin

Eettinen työpaikka on monen toive, joka vastaa liiketaloudellisiin tarpeisiin usealla tasolla. Sen toteuttaminen on haaste, joka vaatii johtamisen käsitteen laajentamista perinteisen näkemyksen ohi.

Ihminen kykenee toimimaan moraalisesti oikein, kun hänen ajattelunsa ja tunteensa ovat kytköksissä toisiinsa. Pelkkä teknislooginen äly tuottaa laitteita, ohjelmia sekä tunteistaan vieraantuneita poliitikkoja, johtajia ja asiantuntijoita. Saamme aikaan pikkutarkkoja säädöksiä, ja samalla keksimme keinoja kiertää niitä. Moraalinen toiminta on järjen ja tunteen välinen liitto.

Novetos blogi: Järki, tunteet ja moraali.

Neljä perusihmistä: suorittaja, manageri, taitelija, johtaja

Lauri Järvilehto listaa ihmisten perustyypit. Manageri ei ole johtaja.

“Lopuksi, johtaja on suoraselkäinen, vakaata arvomaailmaa seuraava suunnannäyttäjä, joka sekä tietää, minne mennä, että miten sinne päästään. Johtajalla on kirkas visio, joka näyttää suuntaa hänen toiminnalleen, ja tarkkarajaiset ja käytössä tehokkaiksi havaitut prosessit, joilla saadaan aikaiseksi toivottuja tuloksia.”

via Neljä ihmisen perustyyppiä « Ajattelun ammattilainen.

Ihmisten johtaminen vaatii ennen kaikkea itsensä johtamista

Vain ihmisasioihin perehtyvät johtajat tulevat menestymään johtamisessa.

“Henkilöstöjohtajat vaativat johtajilta itsensä johtamisen taitoa.

”Persoonan kautta johtaminen on varmasti tulevaisuuden juttu”, sanoo ABB:n henkilöstöjohtaja Harri Mattila.”

via Koulutus: Kova paikka on paras koulu –   Talouselämä.

Ihmisten johtaminen on strateginen haaste

Metson, Rautaruukin ja Elisan toimitusjohtajat vastaavat kuinka lama on muuttanut strategista johtamista.

“Taantuma ei ole muuttanut Metson strategian peruslinjauksia, mutta johtaminen on muuttunut.

[...]

”Management-asiat ovat meillä hyvällä tolalla, raportit ja muut. Mutta ihmisten johtaminen on suuri haaste. Henkilöstön vähentäminen synnyttää epävarmuutta, mutta jäljelle jäävä porukka ratkaisee pelin. Metsolaisten innostaminen on hyvin strateginen kysymys.””

via Ihmiset ovat iso haaste –   Talouselämä.