Avainsana: johtajuus

Huono johtaminen suurin ongelma työssä

Johtamistaidoille on tilaus. Ehkä aika on tullut keskittyä johtamisen sijaan johtajuuteen?

“Johtoa arvostelivat miehet naisia useammin. Miehistä peräti 42 prosenttia piti huonoa johtamista ongelmana, naisista 36 prosenttia.

Naisille enemmän ongelmia aiheutti huono ilmapiiri työpaikalla. Näin vastasi 43 prosenttia naisista, mutta miehistä sitä mieltä oli vain 34 prosenttia.”

via Kysely: Huono johtaminen työelämän suurin ongelma – Työelämä – Työelämä – HS.fi.

Syväjohtaminen vs. hyvejohtajuus

Juristi Jussi Kari vertaili johtamisen ja johtajuuden oppeja, nyt syväjohtamista ja hyvejohtajuutta.

“Tulee kuitenkin muistaa, että syväjohtaminen on ennen kaikkea tekninen johtamisoppi, eikä sillä sinällään ole moraalista sisältöä tai sanomaa kuten hyvejohtajuudella. Vaikka syväjohtaminen siis sopii niin sotilasjohtajuuteen kuin yritysmaailmaankin, voisi sen väittää jopa tarvitsevan tuekseen esimerkiksi hyvejohtajuutta.”

via Syväjohtaminen vs. hyvejohtajuus — Hyvejohtajuus.fi.

Tie kohti hyvejohtajuutta

Hyvejohtajuuskouluttaja Isa Merikallion johtajaryhmä Ttitaanit auttaa johtajia kasvamaan.

“Osallistujat saavat paperilapun. Tehtävänä on jakaa lappu neljään osaan ja kirjoittaa siihen neljä tärkeintä arvoaan. ”Valitkaa vähiten tärkeä arvo ja heittäkää se roskakoriin”, Merikallio ohjaa. Arvojen heittämisen kidutus jatkuu, jäljelle jää vain yksi arvo.

”Roskakoriin lensi vapaus ja perhe”, vaikeroi eräs osallistuja. ”Siellä ovat myös rakkaus, reiluus ja oikeudenmukaisuus”, toinen yhtyy.”

via Näin etenet tiellä kohti hyvejohtajuutta –   Talouselämä.

Vuoden 2010 parhaita johtamisartikkeleita

Coach Dan McCarthy kasasi seuraamiensa johtamisblogien menneen vuoden parhaat artikkelit.

DDI’s Talent Management Intelligence: Talent Management by the Numbers – The 20 Best Leadership Blog Posts 2010.

Karisma — Siinä voi kehittyä

“The theory?   Charisma CAN be taught – to a degree.   About 90% of it, in my view, is obtainable through experience, self-awareness, observation, confidence, good grooming and appearance, intelligence,  a good command of the language, and (maybe most importantly), a unwavering belief that you have it.

(Yes, if you’re thinking, “you mean even just acting like I have charisma”, you are correct)

The other 10% is a gift.   A wonderful, special gift, much like artistic, athletic, or musical ones that put those lucky enough to have it a notch ahead of the rest of us at the starting gate.

But the real question is – if we don’t have the 10%, can we still get to leadership greatness with the 90%, or even less than that?

Oh yes we can.”

Can Charisma Be Taught? The 90% Theory | TerryStarbucker.com.

Ajattomat ohjeet hänelle, joka johtajaksi halajaa

Nykymainonnan isä, Albert Lasker, antaa tyttärelleen mainioita ohjeita liittyen johtajuuteen.

“My darling Mary,

Welcome to Lord & Thomas. I hope we have a long business association together—if we do, we will both get much joy from it.

Both as father and employer I give you this advice—try to learn from everyone (high and low), try to be of service to everyone (high and low). He finally leads who first learns to serve. And remember—we spend our lives learning. Above all, be yourself—your best self. Always think of the other fellow’s viewpoint and try to get him to think of yours. Learn to walk before you run. Believe in yourself—and believing, strive to learn every day and grow creatively every minute so that you will justify your belief.

All my love,
Father”

Leading Blog: A Leadership Blog: Timeless Advice from a Father to a Daughter.

Sotilasjohtaminen ja itsensä johtaminen

Sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden maisteri ja kapteeni evp Jarno Limnéll kirjoittaa upseerin etiikasta, joka yhtenee liike-elämän vaatimusten kanssa.

“Itsensä johtaminen on sotilasjohtamisen(kin) perusta. Taito johtaa itseään luo perustan ulkoiselle toiminnalle. Marsalkka Mannerheiminkin sanottiin olleen vaativin johtaja juuri itseään kohtaan. Sotilasjohtamisen ”opit” koskevat yhtä lailla yleistä johtajuutta.”

via Sotilasjohtaminen ja itsensä johtaminen — Hyvejohtajuus.fi.

Mikä tekee johtajan? Auktoriteetti = johtajuus?

Johtamisopit lasten touhuista saivat entisen sotilaan varpailleen. Lapset ja johtaminen?!? Hah!

“Several days after the story posted, my article was re-tweeted on Twitter and caught the attention of a best-selling author and former Green Beret, who is also a self-described leadership practitioner and team-builder.  He re-tweeted the original message, along with his added message, ‘More leadership gurus who’ve never led.’

What Really Makes You a Leader? | Lead Change Group.

Esa Saarinen esittää: Johtajuus ja sen 10 pääkohtaa

Esa Saarisen lista johtajuuden 10 pääkohdasta.

“1. Vankkumaton elämänusko. Optimismi.

2. Innostus inhimilliseen kasvuun. Sytyttää kasvua, vaalii kasvua, ilmentää sitä itse.

3. Systeemiäly. Kokonaisvaltainen ajattelu, hahmottaen vuorovaikutteisten nosteiden järisyttävät mahdollisuudet. Pieni muutos, valtava muutos. Havaitsee hienovaraiset yhteydet, kaukovaikutukset, systeemit jotka synnyttävät viisasta toimintaa.”

via Esa Saarinen, Philosophical Practice from Finland – Johtajuuden 10 pääkohtaa.

Jälkiherooinen johtajuus ja muita vaikeita sanoja

Kimmo Juuti käsittelee johtajuutta, johtamisparadigmaa ja muita hankalia asioita.

“Sosiaalisen prosessin näkökulmasta jälkiherooinen johtaminen on dynaamista, monisuuntaista ja kollektiivista toimintaa, joka nähdään enemmänkin prosessina kuin staattisena tilana. Jälkiherooisen konseptin mukaisesti tärkeintä ei ole niinkään saavuttaa päämäärää vaan enemmänkin se kuinka päämäärää lähestytään. Perinteisissä johtajuusmalleissa nimelliset johtajat vaikuttavat seuraajiinsa, mutta jälkiherooisessa konseptissa johtajuus voidaan ymmärtää yhteistyönä ja monimutkaisena yhteisöllisenä prosessina, jonka vaikutukset ovat monisuuntaiset.”

Hajautettu johtajuus, jälkiherooinen johtajuus ja feminiinisyys « kjuuti.