Avainsana: pelolla johtaminen

Johda pelolla harvoin ja harkiten

Ei pelolla johtaminen ole huono asia. Joskus pelolle on aihetta ja sen viestiminen on vain viisasta.

“Onko eettisesti oikein pyrkiä vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen välittämällä viestejä, jotka luovat pelkoa? Joissakin tapauksissa tällaista voidaan puolustaa ja jopa rohkaista siihen: Jos ihmisiä on kohtaamassa joku todellinen vaara, joka uhkaa heitä, ja heidän toiminnastaan riippuu, voivatko he tällaisen vaaran torjua, heille on kerrottava asiasta totuus ja annettava toimintaohjeet.”

Pöö! – pelottelun tehokkuudesta | Retoriikan taito.

Pelolla johtaminen on taitolaji

Johtamisen professori Alf Rehn löytää HCLT:n johtamisvallankumouksesta pelkoa ja strategiaa

“Mutta HCLT:n vallankumous alkoi jostain muusta kuin näistä “feel-good” jutuista. Kun tutkii tätä projektia lähemmin käy selväksi että tärkeä osa muutosta oli varsin yksinkertainen asia: Firmaan luotiin ilmapiiri jossa sen keskeinen kriisi tehtiin hyvin selväksi, kaikille. Toisin sanoen, pelolle annettiin strateginen asema. Kun kaikki organisaatiossa ymmärsi että tilanne oli vakava, muut muutokset olivat huomattavan helpompi ajaa läpi.”

via Boardman 2020 :: Strategiasta, pelosta, ja strategian pelosta.

Pelolla johtaminen saa aikaan aitoa hätää

Tampereen yliopiston Johtamistieteiden laitoksella suoritettava, Suomen Akatemian ja Työsuojelurahaston rahoittama Johtajuus, valta ja pelko -tutkimushanke löysi vastauksista mm. työntekijöiden aitoa hätää omasta hyvinvoinnista.

“Pelolla johtaminen on tutkimuskohteena hankala. Vaikka asiantuntijoiden kokema huono johtajuus ja yksittäisten johtajien harjoittama pelottelu ovat laajasti tunnistettuja ilmiöitä, tutkija ei voi marssia yritykseen kysymään, minkälaisia konkreettisia pelkomekanismeja siellä on käytössä.”

Ratkaisuksi tutkimusryhmä kehitti oman internetissä toimivan sivuston, jossa ihmiset saattoivat anonyymisti kertoa kokemuksistaan.

via Management by mahahappo – näin Suomessa johdetaan | Kauppalehti.fi.

Älä ainakaan näin johda

Fernando Flore, Chilen entinen talousministeri, on johtajakouluttaja. Ja varsin surkea sellainen. Mutta koulutus toimii loistavana esimerkkinä kuinka ei kouluteta tai johdeta, jos halutaan tähdätä pitkäjänteiseen menestykseen.

I don’t know what’s worse – the awful methods Flores employs; the fawning tone in the Fast Company article, which makes him sound like a corporate superhero swooping in to save business in trouble; or the fact that he charges companies millions of dollars for his assistance.

via A disgusting, dangerous and wrong business practice.