Avainsana: toteutus

Miksi ihmiset suunnittelevat, vaan eivät toteuta?

Wally Bock selvittää taustat suunnittelun lumolle.

“Planning is all about possibilities Execution is all about accountability.

Planners analyze opportunities. Execution is deals in limitations.

Planning is intellectual fun, with no responsibilities. Execution is all about work and there’s lots of responsibility.

You can declare a victory when you produce a plan. Execution never ends.

Planning is directing what will be done. Execution is doing what the planners tell you.

It doesn’t have to be this way.”

Three Star Leadership Blog: Why people would rather plan than execute.

Johtoryhmä, dialogi ja toimenpiteet: vellova keskustelu ei riitä

Talent Partnersin Jarmo Manner vastaa Jani Romanin dialogihaasteeseen johtoryhmätyöskentelystä.

Suurin puute johtoryhmissä näyttäisi olevan toteuttamistoimenpiteiden puuttuminen. Asioista puhutaan, niitä pohditaan, mutta niitä ei viedä käytäntöön.

Voisiko dialogi auttaa sitten toteuttamisessa? Ehkä, jos dialogisen pohdinnan avulla syntyy ymmärrystä toteuttamisen esteistä, muutosvastarinnasta, joka on sekä yksilöllistä että kulttuurillista.

via Miten tuodaan johtoryhmiin dialogia, Jarmo Manner? « Dialogiin.