Avainsana: tulospalkkaus

Tuotekehityksen tulospalkkaus

Kuinka onnistua tuotekehityksen tulospalkkauksessa?

“Tuotekehityksen tulospalkkausmallin kehittämisessä suurimpia haasteita varmasti on tuotekehitystoiminnan onnistumiskriteerien ja menestystekijöiden sekä oikeanlaisten mittareiden löytäminen. Olennaistahan on mitata strategiasta johdettuja, toiminnalle aidosti merkityksellisiä kokonaisuuksia.”

via kjuuti.

Tulospalkkaus 2.0

Palkitsemisen asiantuntija Kimmo Juutin käsittelyssä syntyy uusi tulospalkkauksen malli.

“Useassa yrityksessä on haasteena erityisesti myynnin ja tuotekehityksen välinen viestintä ja tavoiteristiriidat. Yritysten asiakkaat tahtoisivat tuotteisiin pieniä muutoksia, jotka työllistävät aina tuotekehitystä. Tuotekehityksen halukkuus olemassa olevien tuotteiden pieniin muutoksiin on usein matala, sillä vähäisetkin muutostyöt ovat resursseja varaavia toimenpiteitä ja ne ovat myös yritykselle kalliita ratkaisuja muun muassa paisuvan tuotehallinnan vuoksi. Kehittämäni Tulospalkkaus 2.0 voisi olla tähän haasteeseen ratkaisu.”

kjuuti.