Avainsana: tutkimukset

Tutkimus: työnantajan strategiaa ei nähdä käytännössä

Valtaosa suomalaisista ei näe strategiaa käytännön työssä.

“Tuoreen tutkimuksen mukaan jopa 53 prosenttia eli 1,3 miljoonaa suomalaista ei näe yhteyttä työnantajansa strategian ja käytännön toiminnan välillä. Tästä kärsii työntekijöiden jaksaminen, motivaatio ja näin myös yrityksen tuloskunto.

Tiedot käyvät ilmi stratgiseen johtamiseen erikoistuneen viestintäyhtiön TBWA/ Northin helmi-maaliskuussa teettämästä tutkimuksesta.”

via Yli puolet palkansaajista ei tiedä mitä työnantaja tahtoo | Talous ja politiikka | YLE Uutiset | yle.fi.

Työrauha on asiantuntijoille palkkaa tärkeämpää

Erityistoimihenkilöliitto Erton Taloustutkimuksella teettämä tutkimus kertoo it-ammattilaisten arvostavan — rauhaa ja hyvin johdettua ympäristöä.

“Raha-asioita selvästi tärkeämpiä ovat sisällölliset ja sosiaaliset seikat. It-ammattilainen haluaa tehdä työnsä rauhassa, mieluummin ilman avokonttorin hälyä ja keskeytyksiä, riittävästi resursoituina ja ilman polttavaa kiirettä.

Suurimpina esteinä tehokkaaseen työntekoon ovat jatkuva kiire, johdon toimintatavat ja tiedonkulun ongelmat.”

via Työrauha on liksaa tärkeämpää –   Talouselämä.

Johtaminen on haastava tutkimusalue

Kimmo Juuti käsittelee johtamistutkimuksen haasteita syksyn johtojatkiksensa viidennessä osassa.

“Kvantitatiiviset menetelmät mittaavat staattisia hetkiä eivätkä niinkään dynaamisia kokonaisuuksia, jollaiseksi johtamistutkimuksen voisi maalaisjärjelläkin määritellä.”

via Johtojatkis osa 5: Johtajuustutkimuksen vaikeus « kjuuti.