Avainsana: työ

Tietävätkö muut mitä teet?

“Matalienkin organisaatioiden selkein juopa on esimiesten/johtajien ja työkumppanien (jotkut kutsuvat heitä alaisiksi) välillä. Organisaatiossa ei mielletä johtamisen toimintoja oikeaksi työksi. Ilman, että johtajan pitäisi vakuuttaa ahkeruuttaan luettelemalla töitään, voisi olla tarkoituksenmukaista, että työyhteisö tietäisi, mitä johtaja konkreettisesti tekee.”

Kristiina Harjun blogi – Tietävätkö työkumppanisi, mitä sinä todellisesti teet?.

Vertaa eri maiden työkulttuureja

Työkulttuuri (tai liiketoimintakulttuuri) on jokaisessa maassa erilainen. Mutta kuinka erilainen ja miltä osin? Voit nyt verrata esim. Suomen työkulttuuria Kanadan vastaavaan.

“It’s obvious that business culture is different in different countries – but different how? How much is myth and prejudice and how much is fact? Are Americans really brash and superficial? Are the Germans really punctual and humorless? Or as I heard one stand-up comic say once: “Laughter is a wonderful thing. Where would we be without laughter? [pause]. Germany!”

via Business culture: Denmark vs. USA vs. Guatemala.

(Työkalu, johon artikkelissa viitataan: http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php)