Avainsana: valta

Pelolla johtaminen saa aikaan aitoa hätää

Tampereen yliopiston Johtamistieteiden laitoksella suoritettava, Suomen Akatemian ja Työsuojelurahaston rahoittama Johtajuus, valta ja pelko -tutkimushanke löysi vastauksista mm. työntekijöiden aitoa hätää omasta hyvinvoinnista.

“Pelolla johtaminen on tutkimuskohteena hankala. Vaikka asiantuntijoiden kokema huono johtajuus ja yksittäisten johtajien harjoittama pelottelu ovat laajasti tunnistettuja ilmiöitä, tutkija ei voi marssia yritykseen kysymään, minkälaisia konkreettisia pelkomekanismeja siellä on käytössä.”

Ratkaisuksi tutkimusryhmä kehitti oman internetissä toimivan sivuston, jossa ihmiset saattoivat anonyymisti kertoa kokemuksistaan.

via Management by mahahappo – näin Suomessa johdetaan | Kauppalehti.fi.

Johtamisen valta, vastuu ja vapaus

Novetoksen Tuovi Haikala käsittelee johtamisen perimmäisiä tekijöitä, mm. johtamisen motivaatiota.

“Johtajan vapaus on vapautta tehdä valintoja, päättää suunnasta, siitä kenet haluaa mukaan päätösten valmisteluun, miten huomioi oman yhteisönsä. [...] Hyvä johtaja käyttää tätä vapautta harkiten, vastuunsa muistaen. Johtajan vapaus jostakin on kuitenkin toinen kysymys. Johtamisessa esimerkki ratkaisee, joten vapauksien ottamisessa on hyvä muistaa vanha periaate noblesse oblige, aateluus velvoittaa.”

Novetos Blogi: Valta, vastuu ja vapaus johtamisessa.