Johtajuuden keskeinen elementti, suurisieluisuus “on voitto”

Cristina Andersson käy läpi Alexandre Havardin johtajuus-kirjaa:
Suurisieluisuus on johtamisguru ja kirjailija Alexandre Havardin keskeinen teema, kun hän puhuu hyvejohtamisesta (Virtuous Leadership). Suurisieluisuutta toivoisi juuri nyt suomalaisille johtajille ja poliittisille päättäjille – aikana, jolloin kaikki on menossa kohti pienempää, kuihtumassa."
via Suurisieluisuus on voitto « Renessanssinaisen maailmankirja.