Menestyvän johtajan viisi teesiä

Kristiina Harju antaa etukäteen silmäyksen GAIA Networkin 10v-juhlajulkaisusta Tiukat paikat – johtamisen tulikokeita.
Kirjaa varten on haastateltu 18 johtajaa heidän johtamisuransa tulikokeista. Vaikka haastateltavia ei valittu sen pohjalta, että olisi etukäteen tiedetty, että heillä on ollut tiukkoja paikkoja, kaikilta niitä löytyi. Tässä vaiheessa – sinulle uuden työkauden viritykseksi – aineistosta on löytyvät ainakin seuraavat viisi menestyvän johtamisen teesiä:"
Kristiina Harjun blogi - Menestyvän johtajan viisi teesiä.