Johtaminen

Onko strategiasi muutoksenkestävä?

Deloitten Teppo Nieminen sekä Fountain Parkin Ilkka Hulkko antavat neuvoja strategiatyöhön.

“Haastattelimme viime vuonna 22 suomalaisen yrityksen strategiasta vastaavaa johtajaa selvittääksemme millaisia vahvuuksia, heikkouksia ja muutostarpeita taloustaantuma on tuonut esiin yritysten strategiaprosesseissa. Strategiatyön nykytilan lisäksi halusimme tietää, miten strategiajohtajat kokivat onnistuneensa taantuman ennakoinnissa ja siihen reagoinnissa.”

Strategiatyö sivuuttaa epätodennäköisen –   Talouselämä.

Mittaa vain niitä asioita joita myös pohdit

Tietotyö on nostanut jotkin yksilöt reilusti muiden yläpuolelle työn tuloksia mitattaessa. Osa on taas heikommalla. Kuinka pitkälle mittarit kannattaa ulottaa?

”Lapioaikana hyvä työntekijä saattoi olla kolme kertaa niin tehokas kuin tavallinen duunari. Nyt yksi Sergei on luonut maailmaan enemmän arvoa kuin kaikki suomalaiset yhteensä”, Jungner vertaa Sergei Brinin perustaman Googlen markkina-arvoa Suomen bruttokansantuotteeseen.

Henkilökohtaisen tuottavuuden mittaaminen ei silti ole tie, jolle kannattaisi lähteä. Kun annetaan tiimille mitattavat tavoitteet, joukon paine pistää kyllä vauhtia alisuoriutujaankin. Tiimityössä voi myös antaa merkittävän panoksen joku, jonka tärkeä rooli ei näy ulospäin.

Mittaa vähemmän, pohdi enemmän –   Talouselämä.

Mistä on huonot johtajat tehty?

Vesa Ristikangas (Novetos) käsittelee työministeri Tarja Cronbergin kommentteja huonoista esimiehistä. Mitä huonot esimiehet ovat tehneet ja kuinka asioihin saadaan muutos?

“Huonoa johtamista ei voi olla huomaamatta, koska se herättää toisissa aina negatiivisia tunteita, ennemmin tai myöhemmin. Ärtymystä, harmitusta , ulkopuolisuutta, lamaannusta, pettymystä, pelkoa tai raivoa. Tunteiden kirjo on melkoinen, ja eiväthän tunteiden kokijat voi olla väärässä.

Mitä esimiehet ovat sitten tehneet, jotta moinen tunneskaala herää?”

via Novetos Blogi: Hävetkää, esimiehet!.

Dynaaminen johtaminen

Vuoden alussa julkaistu uusi johtamiskirja:

“Dynaaminen johtaminen tähtää eteenpäin katsovaan, vastuulliseen ja yhdensuuntaiseen toimintaan organisaation kaikissa osissa. Dynaamisen johtamisen sisältö rakentuu organisaation strategian, työyhteisöjen lokalisoivan toiminnan ja yksilöiden motivoivan johtamisen vahvasta ketjusta.”

Kirjan sivut: Dynaaminenjohtaminen.fi.

Kirjan blogi: dynaaminenjohtaminen.blogspot.com.

Esa Saarinen esittää: Johtajuus ja sen 10 pääkohtaa

Esa Saarisen lista johtajuuden 10 pääkohdasta.

“1. Vankkumaton elämänusko. Optimismi.

2. Innostus inhimilliseen kasvuun. Sytyttää kasvua, vaalii kasvua, ilmentää sitä itse.

3. Systeemiäly. Kokonaisvaltainen ajattelu, hahmottaen vuorovaikutteisten nosteiden järisyttävät mahdollisuudet. Pieni muutos, valtava muutos. Havaitsee hienovaraiset yhteydet, kaukovaikutukset, systeemit jotka synnyttävät viisasta toimintaa.”

via Esa Saarinen, Philosophical Practice from Finland – Johtajuuden 10 pääkohtaa.

Nopea ja tehokas kokouksen johtaminen Google-tyyliin

BusinessWeekin artikkeli kuinka johdat palaverit kuten Googlen ammattikokoustaja Marissa Mayer.

“When I decided to write a column about running effective meetings, I turned to a leader who holds more than anyone I know and who actually credits her meeting structure for leading to some of the most innovative advances in technology today: Marissa Mayer, Google’s vice-president of search products.”

via How to Run a Meeting Like Google.

Jälkiherooinen johtajuus ja muita vaikeita sanoja

Kimmo Juuti käsittelee johtajuutta, johtamisparadigmaa ja muita hankalia asioita.

“Sosiaalisen prosessin näkökulmasta jälkiherooinen johtaminen on dynaamista, monisuuntaista ja kollektiivista toimintaa, joka nähdään enemmänkin prosessina kuin staattisena tilana. Jälkiherooisen konseptin mukaisesti tärkeintä ei ole niinkään saavuttaa päämäärää vaan enemmänkin se kuinka päämäärää lähestytään. Perinteisissä johtajuusmalleissa nimelliset johtajat vaikuttavat seuraajiinsa, mutta jälkiherooisessa konseptissa johtajuus voidaan ymmärtää yhteistyönä ja monimutkaisena yhteisöllisenä prosessina, jonka vaikutukset ovat monisuuntaiset.”

Hajautettu johtajuus, jälkiherooinen johtajuus ja feminiinisyys « kjuuti.

Johtajien rodut

Kauppalehden bloggaaja Salasvuo määrittää johtajien rodut.

“Johtaminen on yrityksen tärkein funktio. Johtaminen sitoutuu aina ihmisiin. Ilman ihmistä ei ole johtamista. Eikä ilman johtamista olisi myöskään ihmistä.

Miten johtajia voi lokeroida tai lajitella?”

via Johtaja – rotumääritelmät – Salasvuo.

Viisi vinkkiä huonojen aikojen menestyjä-johtajalle

Kuinka selvitä vaikeista ajoista, juuri kun on tottunut helppoon menestykseen?

“Esimies nauttii työstään – kunnes tulee taantuma ja tunnelma kiristyy. Miten pomo oppisi sietämään myös ikäviä tilanteita?”

via Viisi vinkkiä huonojen aikojen menestyjä-pomolle –   Talouselämä.

Kuluttajien luottamus kaatuu kommunikointiin ja johtajuuteen

Kulttuurin muuttuminen näkyy sekä yritysmaailmassa että poliitikkojen toimissa. Viesti ei kulje.

“Vastuulliset päättäjät päästävät itsensä liian helpolla, jos kuittaavat syiksi vain ihmisten ymmärtämättömyyden tai luontaisen taipumuksen karttaa ikäviä asioita.

On kyse myös johtajuuden ongelmista, joista osa on itse aiheutettuja.”

via Ylhäältä kuuluu huonosti –   Talouselämä.