Luovuuden johtaminen

Ideariihen kymmenen käskyä

Forbes.comissa brainstormin kymmenen tärkeintä ohjenuoraa:

“Print out a copy of these rules and tape them to the wall before any brainstorming session. I’d also suggest you bring a bell, kazoo, drum or other noisemaker to the session. Every time someone breaks one of the commandments, ring the bell or beat the drum. Make your whole team responsible for enforcing the rules and holding everyone else accountable. Think of the rules as non-negotiable and make sure everyone on your team agrees to them before any idea generation begins.”

via The 10 Commandments Of Brainstorming – Forbes.com.

“Luovuus”, “idea” ja kuinka näitä tuetaan

Fredrik Härén, luovuuden ammattilainen, esittää kaavan “idealle” ja muita luovuus-aiheisia ajatuksia.

“He has asked these questions at hundreds of seminars in some 30 countries – and the results have been quite similar. Generally, 98% of respondents believe that creativity is important to their work, 45% think of themselves as being creative, while only 2% feel that their organisation is doing enough to help them be creative.”

via The idea of creativity, the creativity behind an idea – Knowledge@SMU.

Mitä on luovuus?

Lauri Järvilehto käsittelee luovuutta blogissaan Ajattelun ammattilainen. Artikkelissa on mm. tutustumisen arvoinen linkki luovan työn oppaaseen.

“Luovuus vaikuttaa vain harvoille ja valituille suodulta lahjalta. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin synnynnäinen taipumus luovuuteen – sen huomaa pikkulapsia seuraamalla. Aikuisiällä valtaosa ihmisistä oppii suorittamaan päivittäiset toimensa rutinoituneesti. Monella alalla totuttujen toimintatapojen kyseenalaistamista ei suinkaan pidetä luovana – vaan typeränä. Näin olemassa olevat ajatusrakenteet parkkiintuvat entisestään ja kyky kyseenalaistaa surkastuu.”

via Mitä luovuus on? « Ajattelun ammattilainen.

Luovuus vaatii hyväksyntää

Fiilistä, fiilistä, ja lisää hyvää fiilistä. Kouluttaja Micke Rejström ohjeistaa MBA-opiskelijoita löytämään sisäisen luovuuden lähteensä.

“Helsingin kauppakorkeakoulun mba-opiskelijat osaavat selvästi heittäytyä leikkiin. Tai ehkä improvisaatioteatteri Stella Polariksessa näyttelevä Rejström on vain taitava kouluttaja.

Niin tai näin – kansainvälinen opiskelijajoukko voi pian oivaltaa jotain olennaista siitä, miten luovaa ilmapiiriä voi parhaiten ruokkia ja miten innostuksen voi varmuudella sammuttaa.”

via Luovuus on fiilislaji –   Talouselämä.

8 teesiä luovaan johtamiseen

Visio, passio, päätöksenteko. Luova johtaminen vaatii panostusta, mutta kantaa hedelmää.

Leaders drive change and lead people in the pursuit of a vision. This means leaders are often faced with the challenge of venturing into the unknown and the unfamiliar. On any journey into unfamiliar places requires that the leader adjust and respond to unexpected situations.

via The Importance of Creative Leadership | The Practice of Leadership.

Ulkopuolisen innovaation johtaminen

Innovaation johtamisen voidaan sanoa olevan varsin haastava laji. Puhumattakaan yrityksen ulkopuolelta saapuvan innovaation johtamisesta.

Thanks to technology and instant global communication, it has never been easier for companies to seek solutions to problems or find new ideas from sources outside their own corporate walls.

But the art of managing these external innovation models is far from mastered—just ask Boeing.

via Markets or Communities? The Best Ways to Manage Outside Innovation — Harvard Business School Working Knowledge.

Mitä on luovuuden johtaminen?

Eivät mainostoimistot ole ainoita, joilla on tarve luovalle toiminnalle ja luovuuden johtamiselle. Koodaaminen on luovaa. Johtaminen itsessään on luovaa. ZS-Blogi linkittää luovuuden johtamisen ja hyvän.

Kaikki saattavat istua samassa palaverissa suunnittelemassa Hemmetien hyvää juttua. Mutta onko kaikkien mielikuva Hyvästä sama?

via Mitä on luovuuden johtaminen? : ZS-Blogi.