Mitä johtaminen on?

Kiertelevä vastaus

Mitä mieltä johtamisen gurut (Peter Drucker, Warren Bennis, Jim Collins, jne) ovat johtamisesta?

Lue näiden — ja monien muiden — aforismeja ja lainauksia aiheista johtajuus, johtaminen ja johtaja (johtajuusblogissa hyvejohtajuus.fi).

Kauniit vastaukset

Professori Pauli Juuti: “Johtaminen on aina kontekstisidonnaista, se siis liittyy sosiaaliseen yhteisöön. Ennen se katsottiin vaikuttamiseksi, jolla saadaan joku tekemään jotain. [Toim. huom. esim. Mary Parker Folletin määritelmä 'the art of getting things done through people'] Nyt voidaan sanoa, että se on asioiden puolesta tekemistä, edesauttavaa ja jaettua toimintaa. [...] Johtaminen on opittu taito. Siihen kuuluvia perusjuttuja ovat luotettavuus, rehellisyys ja muut eettiset perusasiat. Ja näitä voi opettaa.”

Professori Alf Rehn: “Johtaja on näkijä ja mahdollistaja. Hän uskaltaa katsoa tulevaisuuteen ja ajatella vapaasti organisaation mahdollisuuksista. Hän ymmärtää, että tehtävänä on mahdollistaa muiden tekeminen ja kasvaminen. Johtaminen on edellytysten luomista, jotta muut voivat loistaa ja toteuttaa suuria asioita. [...] Eri johtamistavat ja erilaisten asioiden summa voivat johtaa menestykseen. Olen tavannut menestyneitä johtajia, jotka ovat olleet kylmiä tappajia ja yhtä menestyneitä, jotka ovat olleet hellyyttäviä pehmoja.”

Lähde: FIM 04/2010.

Lyhyt vastaus

Johtaminen on johdos verbistä johtaa.

Pitkä vastaus

Jotta saadaan kattava näkemys sanaan johtaminen, tulee selventää mitä tarkoittaa sen kantasana johtaa.

Nykysuomen sanakirja* määrittää sanan seuraavasti:

johtaa (verbi, johtavasti adverbiaali)

 1. Tavallisesti objektillisena
  1. Ohjata, johdattaa, saattaa (viedä tai tuoda) joku, jokin johonkin
   1. Paikasta. | Johtaa vieraat saliin. Hänet johdettiin peremmälle. Tulija johdettiin isännän luo. Meidät johdetaan tuvasta ulos — Polku johti kulkijat pienelle lammelle. Askeleeni johtivat minut torille. Verta raajoihin johtavat suonet. Likavesien pois johtaminen — Tapahtuma johti hänet maan rajojen ulkopuolelle.
   2. Asemasta, tilasta. | Johtaa joku ansaan. Johtaa koira jäljille. Sorsa johti poikansa pakosalle. Sattuma johti hänet tielleni. Johtaa riitapukarit yhteen. Rikos johti hänet hirteen. Johtaa joku oikealle tielle, rikoksen polulle. Johtaa joku oikeaan, harhaan, väärään. Hänet johdettiin pois omalta alaltaan. Johtaa joku hyvään, pahaan. Asia esitetiin harhaan johtavasti.
   3. Mieleen tuomisesta tai palauttamisesta; puheen tai ajatusten kulun suuntamisesta tai ohjaamisesta johonkin. | Tapaus johti asian uudelleen mieleen. — Johti puheen muihin asioihin. Tämä johtaa mietteeni urheiluun ja urheilijoihin.
  2. Ohjata jonkin, jonkun tekoja tai toimintaa, jotakin kehitystä tms.; saattaa joku tekemään jotakin; vrt. III.1 | Jumala johtaa ihmisten kohtaloita. Suuret aatteet ovat johtaneet ihmiskunnan kehitystä. Hallitsija oli kokonaan ministeriensä johdettavana. Helposti johdettavissa oleva luonne. Häntä johti pelkkä vaisto. Kuulonsa johtamana kissa lähestyy saalistaan. — Sattuma johti hänet menettelemään näin. Lapset on johdettava näkemään asiat oikeassa valossa. Ulkonainen puhtaus johtaa pyrkimään mielen puhtauteen.
  3. .
   1. Määräävässä asemassa (päällikkönä, esimiehenä tms.) ohjata, käskeä, komentaa [tms.] jotakin joukkoa, ryhmää tai ohjata jonkun liikeyrityksen tms. toimintaa, olla päällikkönä, esimiehenä, johtajana. | Johtaa armeijaa, komppaniaa, joukkuetta. Johti joukkonsa voittoon. Johtaa hyökkäystä, taistelua. Johtaa liikeyritystä, tutkimusretkikuntaa. Johtaa hallitusta, virastoa. Johtaa neuvotteluja, keskustelua. Johtaa puhetta kokuksessa, istunnossa. Johtaa valtion raha-asioita. Johtaa lasten kasvatusta. Johtaa orkesteria, kuoroa, laulua, voimistelua. Johtanut satoja konsertteja kotimaassa ja ulkomailla. Johtaa työtä, töitä, Johtaa tulta (taistelussa). Erotuomari johtaa ottelua.
   2. Varsinaisesti urheilussa.
    1. (usein ilman objektia) olla muiden edellä, ensimmäisenä, kärjessä, johdossa (juoksussa, ajossa tms.). | Kärkijoukkoa johtaa N.N. Suomalaiset johtivat 10.000 m:n juoksussa vuorotellen. Johtaa jo 10 M:llä.
    2. Paremmuusjärjestyksestä; olla johdossa, voitolla. | Johtaa peliä, kilpailua. Palloseura johti ensimäisen puoliajan jälkeen maaliluvuin 4 — 2. VPS johtaa mestaruussarjaa, -sarjassa. Johtaa Tukholman sakkiturnauksessa ylivoimaisesti.
    3. Johtava määräävässä asemassa, etunenässä oleva, ensimmäinen, huomattavin, tärkein, keskeinen, hallitseva, määräävä, pää-, johto-. | Maan, kirkon puolueen johtavat miehet. Seuran johtava sielu. Johtavat piirit. Johtava nimi kemian alalla. Johtava sivistysmaa. Johtava aikakauslehti. Alansa johtava liike. Olla johtavassa asemassa. Esittää johtavaa osaa. Kirjan johtava ajatus. Historia, opetuksen, asian johtava lanka. Sävellyksen johtava teema. Laulaa johtavaa ääntä. Sanomalehden johtava artikkeli ‘pääkirjoitus’. — Satunnaisesti. HS kirjoittaa johtavassaan [=pääkirjoituksessaan] tänään, että –.
  4. .
   1. Ohjata tai suunnata tie, kulkuväylä, johto tms., liikenne, energia tms. johonkin, jonkun kautta tms., “vetää”. | Salaoja johdettiin pihan halki jokeen. Edullisesti johdettu katu. Viemäriputki johdetaan ulkosienän läpi. Tornin huipusta maahan johdettu metallilanka. — Ulkomaankauppa johdettiin Hangon kautta. Liike johdetaan koneistosta hihnapyörästön välityksellä ketjuihin. Sähkövoiman johtaminen Oulujoen koskista Etelä-Suomeen. Vesi johdetaan turbiiniin. Kloorikaasu johdetaan sammuttamattoman kalkin läpi. Vanuke johdetaan pyörärivien välistä valssien väliin.
   2. Fysikaalisista aineista tai kappaleista: toimia (väli)aineena, jota pitkin lämpö, sähkö tms. siirtyy tai välittyy. | Johtaa hyvin sähköä. Huonosti lämpööä johtava aine. Ilma johtaa äntä. Metallipäällykset yhdistetään toisiinsa [sähköä] johtavasti.
  5. .
   1. Ulottaa alkunsa johonkin, saada alkunsa jostakin; katsoa tai selittää jonkun alku jostakin lähteväksi, johonkin ulottukvaksi, juontaa. | Johtaa juurensa, alkunsa jostakin. Suomalainen Raamattu johtaa alkunsa uskonpuhdistuksesta. Hän johtaa sukujuurensa viiden vuosisadan takaa. Tapa, jonka juuret johdetaan kauas muinaisuuteen. Kiinalaiset johtivat hallitsijan vallan Jumalasta. Fichte johtaa sosialistisen yhteiskuntajärjestyksen Kantin oikeusaatteesta.
   2. Muodostaa tai kehittää (varsinaisen ajattelun tietä) jotakin jostakin toisesta, jonkin toisen perusteella. | Lipasto, jonka muoto on johdettu englantilaisesta esikuvasta. Yksikkö, josta mittajärjestelmän muut yksiköt on johdettu. Säännön johtaminen havaituista tosiasioista. — Kielioppi. Uusien sanojen johtaminen johtopäätteillä. Johdettu sana, verbi. Alkuperäinen ja johdettu merkitys. — Matematiikka. Johtaa lauseke, kaava, verranto. Yhtälön johtaminen, — Kutominen. Johdetut sidokset ‘perussidoksista polkemisjärjestystä muuttamalla tai muulla tavalla saadut sidosmuodot’.
 2. Ilman objektiivia.
  1. Teistä, kulkuväylistä tms.: viedä, johdattaa mennä johonkin. | Tie johtaa kaupunkiin. Kosken yli johtaa vanha silta. Jäljet johtivat joen rantaan. Tikapuut johtava katolle. Ulos johtava ovi. Luolaan johtava aukko. — Abstraktimmin: Heidän tiensä johtivat eri suuntiin. Tutkimuksen langat johtavat päkaupunkiin. Suomen suvun alkuperä näyttää johtava Keski-Venäjälle. Eräät Kiven runojen aiheet johtavat Ossiaaniin.
  2. Olla aiheena, saatta tai viedä johonkin seuraukseen tai tulokseen. | Sotaan johtanut selkkaus. Tapaus johti eduskunnan hajottamiseen. Tutkimuskset johtivat kaivostöiden aloittamiseen. Hänen lukunsa eivät johtaneet loppututkintoon. Tauti, joka usein johtaa kuolemaan. Neuvottelut raukesivat tuloksiin johtamatta. Mihin tämä vielä johtaakaan! Kuolemaan johtanut puukotus. Hyviin tuloksiin johtanut kokeilu. Menstykseen johtava menetelmä. Voittoon johtava siirto.

Pitkä selitys on pitkä, mutta juuri siksi hyödyllinen. Eri alueiden näkökulmat avaavat toisia. Johtaminen.org suosittelee sanakirjan käyttöä kaikkeen pohdintaan.

* Nykysuomen sanakirja, WSOY, 1992